Header widget area left
 

HUISREGELS EVENEMENTEN

Voor een gezellig en vriendelijk evenement

Algemeen

 • Het betreden van het evenement zijn geheel voor eigen risico.
 • De organisatie van het Partycentrum Re-Horeca kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiĆ«le dan wel immateriĆ«le schade.

Toegang

 • Toegang is alleen mogelijk met een geldige entreekaart.
 • Gekochte kaartjes worden door de organisatie niet teruggenomen.
 • Zorg ervoor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft. Bezoekers tot en met 21 jaar dienen zich altijd te legitimeren. Zonder geldig legitimatiebewijs krijgt u geen toegang tot het evenement.
 • Zonder geldig legitimatiebewijs kan u de toegang tot het evenement worden geweigerd.
 • Toegang tot de feestavond op 5 maart 2016 en is voor alle leeftijden .
 • Het is ten strengste verboden om gevaarlijke materialen, zoals wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht, bij te hebben.
 • Indien u medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert wordt u toegang geweigerd.
 • De organisatie en het beveiligingspersoneel hebben het recht om wapens en/of andere verboden voorwerpen over te dragen aan de politie.
 • Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse kaartjes of fraude met legitimatie) wordt aangifte bij de politie gedaan.

Geld

 • Pinnen is mogelijk.
 • Betaling is uitsluitend mogelijk met munten van Partycentrum Re-Horeca.

Consumpties / Alcohol

 • In het Partycentrum wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan jongeren onder de 18 jaar.
 • Het is niet toegestaan om alcoholhoudende drank te kopen voor jongeren onder de 18 jaar of om alcoholhoudende drank aan hen door te geven.
 • Het beveiligingspersoneel ziet toe op de naleving van de regels voor het gebruik van alcohol.
 • Het is niet toegestaan om eigen drank- en/of etenswaren het evenement mee op te nemen.
 • Bekers en etenswaren mogen niet worden meegenomen buiten het evenement.

Roken en drugs

 • Het is binnen het Partycentrum in de zaal niet toegestaan te roken. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor aangegeven rookzone.
 • In en rondom het Partycentrum is de Nederlandse wetgeving ten aanzien van het gebruik en de handel in drugs van toepassing.
 • Het is ten strengste verboden om in en rondom het Partycentrum drugs te gebruiken, te bezitten of te verhandelen.

OVERTREDERS VAN DE HUISREGELS LOPEN HET RISICO VAN HET EVENEMENT WORDEN VERWIJDERD.

Huisregels

Omschrijving van onze huisregels.